נוער שותה מים ודעת

אירוע גמר תש"פ

תערוכת העבודות