top of page

זיקוק צעיר

bazan_logo.jpg.jpg
logo.png
21586856_766822130188443_913506170303510

פרקי תוכן  שנערכו בסיוע קבוצת בז''ן שעוסקת בהפקת תוצרים משמני האדמה מדלק לסוגיו ועד לפולימרים המשמשים חומרי גלם לתעשיית הפלסטיק. התכנים כוללים את הטיפול המיוחד מאוד במים ובשפכים בקבוצת בז''ן שמבוסס כיום על טיפול, טיהור ומיחזור המים (שטיפה, קירור וחימום כקיטור) ועל טיפול במי נגר משטח המתקנים, המטופלים להפרדת הפחמימנים טרם השבתם לתהליך הייצור או לסביבה, כשהם נקיים מפחמימנים ומזהמים אחרים.

 

שיפור תהליך הטיפול במים בבזן היה בין הגורמים שאפשרו את ניקוי נחל ופארק הקישון, שטוהר ושב לחיים ובו מבקרים התלמידים. נלמדות גם מערכות כיבוי האש המשוכללות של הקבוצה שהן מן המשוכללות בארץ כולל ביקור ב ברמד יצרנית חלק מהמערכות המשוכללות הללו. הפולימרים החדשניים המופקים בכרמל אוליפינים (חברת בת מקבוצת בז''ן) מיצגים את חזית הידע בתחום.

 

התכנים כוללים הכרה של החומרים ותכונותיהם, מבנה החומר ותהליך הייצור ובחינה מעמיקה של תכונות התוצרים במעבדת חומרים משוכללת (אותה חיקו תלמידים באמצעות מודל שנבנה מלגו. פרויקט מיוחד וחדשני שנערך עם מפעלי הפלסטיקה בישראל בהובלת בז''ן עוסק בפיתוח שיטות יעילות למחזור פלסטיק, ומעורר ענין רב בין התלמידים והמורים במגמה להגן על הים (והיבשה) מסכנת הזיהום המאיים מפלסטיק, תכנים המהווים מרכיב חשוב בפעילות השביבתית והימית של הי-טיץ'.

 

לפרקים זיקה ברורה ומודגשת לנושאי המים והאנרגיה מחד, ולמדעי הטבע החיים האנרגיה והטכנולוגיה ונושאי הסביבה והקימות על פי תוכנית הלימוד מצד שני.

bottom of page