זיקוק צעיר

bazan_logo.jpg.jpg
logo.png
21586856_766822130188443_913506170303510

תוכנית הנערכת בחסות קבוצת בז''ן שעוסקת בתהליך הזיקוק והפקת תוצרם משמני האדמה מדלק לסוגיו ועד לפולימרים המשמשים חומרי גלם לתעשיית הפלסטיק. התכנים כוללים את הטיפול המיוחד מאוד במים בקבוצת בז''ן שמבוסס כיום על טיפול, טיהור ומיחזור המים לתהליך הייצור (שטיפה, קירור וחימום כקיטור) ועל טיפול במי הגשם הניגרים משטח המתקנים, המים מטופלים להפרדת הפחמימנים טרם השבתם לתהליך הייצור או לסביבה, כשהם נקיים מפחמימנים ומזהמים אחרים.

 

שיפור תהליך הטיפול במים בבז''ן היה בין הגורמים שאפשרו את ניקוי נחל הקישון, הביקורים במפעל כוללים סיור בפארק נחל הקישון הסמוך שטוהר וחזר לחיים. נלמדות גם מערכות כיבוי האש המיוחדות של הקבוצה (מים וקצף במתקנים קבועים וניידים) שהן מן המשוכללות בארץ כולל ביקור ב ברמד יצרנית חלק מהמערכות המשוכללות. הפולימרים החדשניים המופקים בכרמל אוליפינים (חברת בת מקבוצת בז''ן) מיצגים את חזית הידע בתחום.

 

התכנים כוללים הכרה של החומרים ותכונותיהם, מבנה החומר ותהליך הייצור ובחינה מעמיקה של תכונות התוצרים במעבדת חומרים משוכללת (אותה חיקו תלמידים באמצעות מודל שנבנה מלגו. פרויקט מיוחד שנערך עם מפעלי הפלסטיקה בישראל בהובלת בז''ן עוסק בפיתוח שיטות יעילות למחזור פלסטיק, ומעורר ענין רב בין התלמידים והמורים במגמה להגן על הים (והיבשה) מסכנת הזיהום המאיימת,התוכנית מהווה מרכיב חשוב בפעילות הימית של הי-טיץ'.

 

לזיקוק צעיר זיקה ברורה ומודגשת לנושאי המים והאנרגיה מחד, ולמדעי הטבע החיים האנרגיה והטכנולוגיה והקימות על פי תוכנית הלימוד מצד שני.