top of page
logo_rotary.jpg

נוער שותה מים ודעת

ashkelon.png
משרד החינוך (1).jpg
logo-bermad-big (1).png
new tech_400x400.png
גיחון (1).jpg
הטכניון (1).jpg
מפעל המים כפר סבא (1).png
neulog (1).jpg
מוזיאון כפר סבא.jpg
1024px-רשות_המים_לוגו.SVG.png
מי כרמל.jpg
bazan_logo.jpg.jpg
78122100_1275524502651534_42558361152541

תוכנית חינוך מתקדמת ומשוכללת  שעוסקת באתגר העולמי בנושא המים ורותמת את ההובלה הישראלית בתחום כבסיס לתוכנית חינוך רב תחומית ורב מגזרית במדעים ובתחומי דעת אחרים.

 

התוכנית פועלת בגישת (STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Math ומשלבת הוראה על פי תוכנית החינוך באנרגיה, מדעי החיים והחומר (פיסיקה, כימיה, ביולוגיה) עם מתמטיקה, גיאוגרפיה, סביבה קימות, כלכלה, אזרחות, היסטוריה, ארכאולוגיה מורשת ויחסים בינ''ל.

 

התוכנית פועלת ב שבעים (70) בתי''ס בכל הארץ בחסות משרד החינוך הפיקוח על הוראת המדעים, ורשות המים ובשיתוף פעולה רחב עם הרוטרי בארץ (בהובלת וועדת המים האזורית ומועדון חיפה) יחד עם קרן הרוטרי הבינ''ל, (TRF) ועם עשרות מועדונים ואזורי רוטרי בארץ ובעולם, יחד עם רשות המים, תאגידי מים, תעשיית טכנולוגיות המים והאקדמיה בהובלת המכון לחקר המים והפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון, ומשרד הכלכלה, התשתיות החוץ ואיכות הסביבה.

 

התוכנית רותמת את העשייה הישראלית המובילה בתחום (השבת קולחים לחקלאות, התפלה, השקייה חכמה, מניעת דלף וניהול לאומי משוכלל של משק המים באמצעות רשות עצמאית, כבסיס ודוגמה להוראה רב תחומית בחטיבות הביניים ובתיכונים.

התוכנית משתפת פעולה עם בתי''ס תאומים בעולם (School Twinning Program) במגמה להגביר את המודעות לפתרונות אפשריים לאתגר המים כמודגם בישראל ולהביא להשקעת המשאבים הנדרשים בתשתיות המים ובקיימות סביבתית שתבטיח את עתידו ארוך הטווח של הדור הצעיר. התוכנית פעולת עם כל מגזרי האוכלוסייה בישראל ומטפחת שיתוף פעולה על בסיס ההתמודדות אם אתגר המים המשותף.

להורדת מצגת הפרוייקט נוער שותה מים ודעת – תכנית התאומים לחצו כאן

bottom of page