top of page

אנרגיה צעירה

logo.png
twitter_pic_400x400.png
ashkelon.png
דוראד (1).jpg
משרד התשתיות הלאומיות.jpg
lo_ezom (1).jpg
ביקור בתחנת הכוח באשקלון.png

נערכת  בשיתוף חברת האנרגיה דוראד וחברת התפעול אזום המפעילה תחנות הכוח מחזור משולב (גז קיטור).

התוכנית סוקרת את מעבר האנרגיה מחום השמש אל חום המים בקומקום, מהשמש, הפוטוסינתזה ואגירת האנרגיה בצומח ובחי שהופכת במיליוני שנים, בלחץ ובחום במעבה האדמה לדלקים מאובנים מהם מופק החשמל בתחנות הכוח. וגם במתקני הפקת אנרגיה מתחדשת ישירות מהשמש ("אנרגיה ירוקה") ובטכנולוגיות האגירה הנדרשות בשל זמינותה המוגבלת.

 

התוכנית ערוכה בהתאמה לתוכנית הלימוד בחט''ב, והנושאים משמשים דוגמאות ללמידת מדעי הפיסיקה, הכימיה  והחיים בגישת החקר הרב תחומית (STEAM) . התוכנית וכוללת סיורים בתחנות הכוח, שמבוצעים באופן וירטואלי בתקופת הקורנה. הלמידה מלווה בניסויים כמותיים שמבוצעים במעבדות ביה''ס, ובפרויקטי חקר שמבצעים התלמידים. התוכנית משולבת כחלק מתוכנית הלימוד "נוער שותה מים ודעת" מלווה בהשתלמויות מורים שיוצרות תובנה כוללת מעשית ואמיתית של מכלול נושאי האנרגיה, בזיקה לתוכניות במדעי החיים, החומר, האנרגיה והטכנולוגיה בכלל והקימות בפרט.

 

התוכנית שהתמקדה בתחילה באשקלון, הורחבה לפעול עם בתי ספר רבים מכל הארץ וכל המגזרים, תוך הדגשת הקשר לנושא המים המהווים חלק מרכזי בפעילות התחנות (קיטור, ומי קירור). דגש חשוב מושם על פליטת גזי החממה וההשפעה של שריפת דלקי המאובנים על ההתחממות הגלובלית, ועל הדרכים לצמצום הפליטות והקטנת צריכת האנרגיה בטיפול במים, כחלק מהמבט הכולל על תביעת הרגל הסביבתית.  

bottom of page