נוער שותה מים ודעת

אירוע גמר תשע"ט

תערוכת העבודות