נוער שותה מים ודעת

אירוע גמר תשפ"א

תוכניית האירוע

כללי התנהגות - עשה ואל תעשה

  • לרשום שמות באנגלית (משתמשים>עוד>שינוי שם)

  • לפתוח מצלמות

  • השתק Mute (מיקרופון סגור אלא אם התבקשת)

  • שאלות למציגים להפנות להוסט בצא'ט 

  • במקרה של הפרעה בחדר, חזור לאתר התערוכה, רענן את הדף (F5 או הפעלתו מחדש) והכנס מחדש

  • לא להעביר את ההזמנות לזרים

  • ניתן לבקר בתערוכת הפוסטרים במקביל להאזנה להרצאות ב-Tab  נפרד של הדפדפן

  • שאלות ועזרה בהתנהלות מהמארח בחדר הקבלה (כניסה מהאתר)

  • במקרה ניתוק חזור לאולם הקבלה עם כפתור הקישור בתערוכה​

 

לוח זמני האירוע

 
 

תרשים אירוע