top of page
logo_rotary.jpg

נוער שותה מים ודעת

אירוע גמר תשפ"א

תוכניית האירוע

download (8).jpg

כללי התנהגות - עשה ואל תעשה

  • לרשום שמות באנגלית (משתמשים>עוד>שינוי שם)

  • לפתוח מצלמות

  • השתק Mute (מיקרופון סגור אלא אם התבקשת)

  • שאלות למציגים להפנות להוסט בצא'ט 

  • במקרה של הפרעה בחדר, חזור לאתר התערוכה, רענן את הדף (F5 או הפעלתו מחדש) והכנס מחדש

  • לא להעביר את ההזמנות לזרים

  • ניתן לבקר בתערוכת הפוסטרים במקביל להאזנה להרצאות ב-Tab  נפרד של הדפדפן

  • שאלות ועזרה בהתנהלות מהמארח בחדר הקבלה (כניסה מהאתר)

  • במקרה ניתוק חזור לאולם הקבלה עם כפתור הקישור בתערוכה​

כללי התנהגות
ashkelon.png
משרד החינוך (1).jpg
logo-bermad-big (1).png
new tech_400x400.png
גיחון (1).jpg
הטכניון (1).jpg
מפעל המים כפר סבא (1).png
neulog (1).jpg
מוזיאון כפר סבא.jpg
1024px-רשות_המים_לוגו.SVG.png
מי כרמל.jpg
bazan_logo.jpg.jpg

לוח זמני האירוע

webinar_heb_01.jpg
webinar_01.jpg
לוח זמני הארוע
חלוקה לחדרים

תרשים אירוע

webinar_03.jpg
תרשים אירוע
bottom of page